Driftinfo

Starttid Område Berörd tjänst Kort beskrivning Beräknad klartid
2017-07-28 10:20 Järfälla Alla Se AEB Kommunikation ABs hemsida, angående "Järfälla Online AB's" påstående att AEB Kommunikation ABs fibernät och kunder i Järfälla har blivit avyttrat till denna part. 2017-07-28 10:20
2017-08-24 15:03 Alla Alla Allt uppe. 2017-08-24 15:03
2017-08-03 13:56 Göteborg Alla Avbrott påverkar tjänster runt Majorna i Göteborg.
100% 2017-08-24 15:02
2016-06-09 08:24 Göteborg Alla Fiberbrott påverkar tjänster runt Majorna i Göteborg. Väntar på underentreprenör för reparation av fibrer.
Omkopplingar pågår, beräknas vara klart runt 14.00
2016-06-10 13:28
2016-05-25 07:34 Göteborg Alla Värmeproblem i STOKABs knutpunkt KN7 (Stockholm) påverkar underleverantör, tjänster nere på grund av värmeproblem med utrustning. STOKAB arbetar med problemet. 2016-05-25 09:16
2016-02-10 07:48 Viksjö Alla Oannonserat el-arbete i fastigheten med områdesnod. EONs beräknade klartid 10 - 11.00. 2016-02-10 10:16
2016-02-04 09:06 Göteborg Alla Tjänster nere, felsökning pågår.
El-fel åtgärdat.
2016-02-04 09:56
2015-12-18 10:00 Alla Alla Massiv DDoS mot en kunds kund. Attackerad kund hittad och filtrerad. 2015-12-18 11:32
2013-09-24 19:57 Stockholm Alla På grund utav en kabelbrand i en tunnel är alla tjänster längst med Kungsgatan och runt Centralen nere.
STOKAB väntar på klartecken från tunnelägare för att kunna komma ner i tunnel och påbörja lagningsarbetet.
Uppdatering: STOKAB håller på med omkopplingar för att få igång alla förbindelser igen.
DN Nyhet om avbrottet.
Uppdatering: STOKAB håller fortfarande på med omkopplingar, ca: 300 förbindelse skall kopplas om.
2013-09-27 11:50